Blog

Kako otvoriti turističku agenciju u 10 koraka i živjeti od turizma

Imate odličnu ideju, prikupili ste sredstva i odlučili ste otvoriti svoju turističku agenciju? Čestitamo! Upravo ste napravili najteži korak ka ostvarenju sna – onaj prvi. Sad se opustite jer sve što vam je dalje potrebno da svoj san i ostvarite, popisali smo vam u ovom članku.

Danas je zaista jednostavno otvoriti svoju tvrtku. Međutim, turistička agencija nije bilo kakva tvrtka. Postoje određena pravila kojih se je potrebno držati, a treba razmišljati i o sustavu za online rezervaciju smještaja, vođenju rezervacija i gostiju i to bez preklapanja, a da ne spominjemo marketing… Nije lako, veliki je to zalogaj. Ne brinite, tu smo da vam pomognemo.

Želite li se baviti zdravstvenim turizmom, nautičkim, cikloturizmom, ekoturizmom, seoskim, lovnim i ribolovnom turizmom ili nekim drugim, čitajte dalje, ovo smo definitivno pisali za vas.

Krenimo redom.

Evo što sve morate znali ako želite otvoriti turističku agenciju, baviti se turizmom i od njega živjeti.

Naučite što je i kako radi (online) turistička agencija 

Prema Zakonu Lijepe naše, definicija turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica, koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj usluga u turizmu te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.

Također, turistička agencija može poslovati u poslovnom prostoru (klasična agencija) ili odabrati online način rada.

Svaka turistička agencija mora imati jednog voditelja poslovnice zaposlenog na puno radno vrijeme. Klasična turistička agencija mora imati osigurane minimalne uvjete rada u prostoru, koji su propisani zakonom, dok se online pružanje usluga rezervacija i bookinga može odvijati i u stambenom prostoru voditelja poslovnice.

Ništa od ovoga se ne može dogoditi ako voditelj turističke agencije nema položen stručni ispit. Bez obzira na to što ste fakultetski obrazovani i ponosni vlasnik diplome iz područja turizma, svoju (online) turističku agenciju ne možete otvoriti bez položenog stručnog ispita ili barem zapošljavanja osobe koja ga je položila.

Postoji još jedan uvjet. Voditelj poslovnice mora imati najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili u turizmu. Takvim se iskustvom smatraju poslovi čiji opseg posla uključuje poslove jednakim poslovima voditelja poslovnice. Prvenstveno su to kompleksniji i odgovorniji poslovi u organizaciji ili realizaciji usluga u turizmu i ugostiteljstvu ili drugi slični poslovi, a odgovarajuće iskustvo utvrđuje nadležni ured prilikom postupka izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za otvaranjem turističke agencije.

Proučite novi Zakon o pružanju usluga u turizmu 2018 

Zakon Lijepe naše nije uvijek od pomoći i teško ga je razumjeti, ali se mora poštivati. To su konkretno uređena pravila igre na koje pristajete onog trenutka kada otvorite svoju tvrtku. I znamo da nije lako, još manje zabavno, ali potrebno je pratiti novitete i izmjene, koje su najčešće najavljene unaprijed.

Tako su 1.1.2018. donesene neke izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu koje su uvelike pojednostavnile, ali i točno definirale neke elemente.

Između ostalog:

 • podiže se razina znanja stranih jezika zaposlenika turističke agencije, pa tako voditelj poslovnice mora znati minimalno dva svjetska jezika (u govoru i pismu), jedan razine B2, a drugi A2, dok turistički vodič mora znati barem jedan strani jezik na razini B2
 • omogućuje se crkvi i vjerskim zajednicama organiziranje hodočašća i drugih putovanja
 • u cilju smanjivanja administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti te pojednostavljivanje uvjeta i načina pružanja usluga u turizmu,  ukida se obveza ishođenja rješenja nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za turističku agenciju te ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za poslovnicu turističke agencije, kao i rješenje o odobrenju za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude i rješenja o odobrenju pružanja usluga iznajmljivanja opreme  za sport i rekreaciju turista;
 • turistička agencija više ne mora imati u svakoj poslovnici voditelja zaposlenog u stalnom radnom odnosu već mora imati minimalno jednog voditelja poslovanja zaposlenog u stalnom radnom odnosu;
 • ukida se ograničenje broja zaposlenih radnika u online turističkoj agenciji, a voditelj poslovanja online agencije više ne mora imati prebivalište u prostoru stambene namjene u kojem posluje internet turistička agencija;
 • turistički zastupnici (sada turistički predstavnici) više nisu obvezni Ministarstvu turizma dostavljati ugovore o zastupanju turističkih agencija, a sindikati, udruge i škole više nemaju obvezu prijavljivati putovanja koja organiziraju mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije;
 • turistički voditelji državljani država ugovornica Ekonomskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije više ne mogu na privremenoj i povremenoj osnovi pružati usluge turističkog vođenja u i na područjima turističkih cjelina (lokaliteta) u RH osim ako ne polože poseban dio stručnog ispita za te lokalitete;
 • ukida se obveza vođenja knjige žalbi, a uvodi obveza isticanja obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača te odgovora potrošača na uloženi prigovor;
 • ukida se ograničenje broja turista kojima se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istovremeno mogu pružati usluge, osim kad je u pitanju organiziranje izleta i turističkog transfera;
 • detaljno se uređuju usluge zdravstvenog i kongresnog turizma, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, a u pružanje usluga  u turizmu sada su uključene i usluge iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) i turističko ronjenje;
 • proširuje se krug subjekata koji mogu pružati određene usluge u turizmu, pa tako je to sada omogućeno crkvama i vjerskim zajednicama, trgovačkim društvima, zadrugama i obrtima organiziranim kao poljoprivredno gospodarstvo, lovoovlaštenicima, ovlaštenicima povlastice za akvakulturu i ribolov, ugostiteljima i građanima;
 • smanjuju se iznosi novčanih kazni za prekršaje te omogućuje izostavljanje prekršajnog kažnjavanja za većinu prekršaja ako se utvrđene nepravilnosti uklone u roku koji odredi turistički inspektor.

 

Cijeli Zakon o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1.1.2018 možete pročitati ovdje (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html). Skraćenu verziju izmjene Zakona koju je izdvojio Sektor za turizam pronađite ovdje (http://preview.mailerlite.com/d0m6s4/792615855341962767/p3i1/).

Odaberite najbolji oblik pravnog subjekta 

Ako čitate ovaj dio, znači da ste zaista spremni otvoriti svoju turističku agenciju!

“Dosadne“ pravne stvari i nerazumijevanje Zakona mnoge pokoleba u želji za otvaranjem svoje tvrtke. Ali vi niste među njima pa nastavljamo dalje u malo lakšem tonu.

Sad kad znate što je točno turistička agencija i kojih se zakona o turizmu treba držati, vrijeme je da odaberete pravi oblik vašeg pravnog subjekta.

Hoće li vaša turistička agencija biti d.o.o. ili obrt? Znate li uopće razliku?

Ako usporedimo trgovačko društvo i obrt, obrt ima nekoliko značajnih mana: odgovarate vlastitom imovinom, nadležno tijelo određuje koliko ćete plaćati doprinose, troškovi Hrvatske obrtničke komore su veći, a i ne možete se baviti svim djelatnostima bez položenog  stručnog ispita.

Također, pojam “mirovanja tvrtke“ ne postoji, jer bez obzira radili vi ili ne, morate podmirivati hladni pogon, odnosno sebi kao direktoru/ici morate obračunavati plaću po poduzetničkoj plaći i plaćati mjesečnu članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Konkretnije, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu.

Prednosti:

 1. Vlasnik ne odgovara svojom imovinom za dugovanja koje je poduzeće napravilo
 2. Ako je vlasnik zaposlen negdje drugdje, ne mora si plaćati mirovinsko i zdravstveno u poduzeću
 3. Može se registrirati neograničeni broj djelatnosti bez obzira što ne postoji odgovarajuća stručna sprema, međutim za stvarno obavljanje nekih djelatnosti mora se zaposliti radnik koji ima odgovarajuću spremu

Nedostaci:

 1. Minimalni temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn
 2. Veliki troškovi osnivanja, zatvaranja poduzeća i promijene podataka (npr. dodavanje djelatnosti, promjena adrese)
 3. Ne možete sami voditi poslovne knjige, jer je knjigovodstvo poduzeća kompleksnije
 4. Plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori (42,00 kn) , turističkoj zajednici, doprinos za općekorisne funkcije šume

S druge strane, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom. Djelatnost obavljaju fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Jedna od najvažnijih razlika između obrta i trgovačkog društva je ta da je obrtnik obveznik poreza na dohodak, a trgovačko društvo poreza na dobit. Ali tijekom poslovnog razdoblja, obrtnik može biti i obveznik poreza na dobit.

Prednosti:

 1. Osnovna prednost obrta je mogućnost uzimanja novaca s računa bez ikakvog pravdanja, dok kod trgovačkog društva za svako podizanje gotovine s računa morate imati opravdani razlog.
 2. Povoljnije i brzo osnivanje (do 1.000,00 kn)
 3. Jednostavno knjigovodstvo (oni koji prijave paušalni obrt mogu si sami voditi poslovne knjige)
 4. Niži troškovi knjigovodstva
 5. PDV se plaća tek kada vam je kupac platio račun, a ne kada ste ga izdali (to je sada omogućeno i poduzećima)
 6. Ako mijenjate podatke, jeftinije je i jednostavnije napraviti promjenu
 7. Zatvaranje obrta je brže i povoljnije

Nedostaci:

 1. Vlasnik ima neograničenu odgovornost za sve obveze obrta
 2. Obrt teže dolazi do kredita
 3. Sa smrću vlasnika, obrt prestaje postojati
 4. Nemogućnost obavljanja nekih djelatnosti za koje je obavezna odgovarajuća stručna sprema
 5. Plaćanje članarine obrtničkoj komori

Nije lako. Otvaranje tvrtke rizičan je korak. Zato je prije svega jako važno dobro razraditi poslovni plan. Popišite prednosti i nedostatke svakog koraka i uz to napravite projekciju barem pet godina poslovanja unaprijed. Pretpostavite najbolji i najlošiji scenarij, a onda ćete i sami uvidjeti potencijalnu realnu sliku svog poslovnog plana.

Zato je od izrazite važnosti imati dobrog partnera ili nekoga na koga se možete osloniti dobrim savjetima. A kada je u pitanju online poslovanje turističke agencije na internetu, nemojte se ustručavati – pitajte nas za savjet (www.bookit.hr).

Pažljivo odaberite ime vašoj turističkoj agenciji 

Rekli bismo “takac-makac“, ali upravo smo vam gore napisali da postoji mogućnost mijenjanja podataka vaše turističke agencije. Bez obzira na to, jako je važno kako ćete nazvati svoju tvrtku.

Ovaj je korak delikatan i zahtjeva kreativnost i vrijeme. Stoga nikako nemojte žuriti.

Koncentrirajte se na hrvatski, engleski, latinski i grčki jezik i smislite barem 20-ak imena. Ime svakako provjerite u sudskom registru (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1).

Ako vam se slučajno dogodi da vam se najviše sviđa ime koje je zauzeto, postoji rješenje. Iako ne mogu postojati dvije firme s istim imenom, one postoje (i možete ih pronaći u sudskom registru). Ono što ih razlikuje je mjesto trgovačkog suda u kojem su registrirane. To znači da ime koje je “zauzeto” ipak možete dobiti i to na način da tvrtku registrirate u drugom gradu, samo što onda i sjedište tvrtke mora biti u tom gradu.

Ovaj korak ne bi bilo na odmet prepustiti stručnjacima. Postoje razne kreativne agencije u kojima rade kreativci zaduženi za, između ostalog, smišljanje imena i kreiranje brendinga. Oni će vam predložiti nekoliko imena i pritom paziti na ova pravila.

Kreirajte dobar vizualni i verbalni identitet 

Prvi dojam se ne može ponoviti. Kod upoznavanja ljudi, prvi se dojam temelji na više elemenata među kojima je vizualni podražaj ili izgled. Slično je i s tvrtkama, a njihov vizualni podražaj je njihov vizualni identitet.

Vizualni identitet nastaje iz imena tvrtke. Ime nastaje na različite načine, ponekad je asocijativno vezano uz proizvod ili uslugu, ponekad se veže uz ime vlasnika ili niše u kojoj tvrtka radi, a ponekad je apstraktno.

Nakon odabira imena obično slijedi odabir zaštitnog znaka ili logotipa. Logotip tvrtke može, uključivati naziv tvrtke ili i ono može biti asocijativno vezano uz neke njezine dijelove. Logotip i ime provlače se kroz sve promotivne materijale i svu komunikaciju.

A gdje je žig? Ime i logotip će vam trebati za izradu žiga. Žig je pravno zaštićeni vizualni identitet brenda (logotip, simbol, znak ili bilo koji drugi grafički element) za koji je proveden postupak registracije pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo. Zaštitom vizualnog identiteta osigurava se pravna zaštita vlasnika brenda od neovlaštenog korištenja istog ili sličnog znaka.

Prikupite potrebne papire za otvaranje turističke agencije 

Ima li boljeg testa za živce od avanture na državnim šalterima i lova na papire? Da vam se ne bi dogodilo da tek na šalteru saznate kako vam nedostaje neki od papira, potrudili smo se pronaći i ove informacije.

Za minimalni tehnički uvjet otvaranja turističke agencije u Hrvatskoj trebat će vam:

 • zahtjev za otvaranjem turističke agencije
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • ako ste iz Zagreba, trebat će vam i prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Voditelj poslovnice treba ispunjavati ove uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost Ministarstva turizma),
 • da je poslovno sposoban,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
 • da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

Izvor: https://www.zagreb.hr/minimalno-tehnicki-uvjeti-za-turisticke-agencije/1753

Odaberite dobar marketinški tim i potražite BookIT 

Čestitamo, otvorili ste svoju turističku agenciju! Proučili ste Zakon, imate ime, logotip, žig… I što sad? Sad je vrijeme da pronađete svoje turiste. Korisnike svojih usluga. One divne ljude koji će vam se vraćati i pričati svima o vašoj divnoj agenciji i usluzi koju su koristili. Ali kako do njih?

Marketingom. Marketing predstavlja specifičnu kombinaciju elemenata koji se koriste za istovremeno postizanje ciljeva tvrtke i zadovoljenje potreba i želja ciljanog tržišta. Za ostvarenje postavljenih poslovnih ciljeva potreban vam je pametan marketinški miks, često nazivan 4P (na engleskom), a znači: proizvod, cijena, promocija, prodaja i distribucija.

Dobar marketing započinje brand strategijom, koja se naslanja na vašu poslovnu strategiju. A onda se marketinški alati prilagođavaju strategijama i odabiru se komunikacijski kanali. Otvaranje web stranice, prilagodba mobilnim uređajima, SEO, društvene mreže, webshop, oglašavanje, online rezervacije, troškovi provizije… Samo su neki od pojmova na koje morate misliti kad pokrećete svoju novu turističku agenciju. Internet i društvo.

Ako u svojoj agenciji niste zaposlili osobu/osobe koje će brinuti isključivo o ovim marketinškim aktivnostima, od iznimne je važnosti da potražite stručnu pomoć. Sami ovo sve nećete moći, jer vi morate voditi računa o nekim poslovnim drugim stvarima, zato potražite nas.

Stručni tim tehničkih i marketinških profesionalaca pronađite u BookIT-u. (www.bookit.hr)

U BookIT-u ćemo brinuti o vašem brendu i osigurati vam kompletnu platformu za svu komunikaciju koja vam je potrebna za online rezervacije. Web stranica koja je prilagođena i mobilnim uređajima, siguran protok podataka, sustav za online plaćanje i tim koji vam je dostupan 24/7. Sve to imamo u BookIT-u.

 

Ako želite brinuti o gostima i kreativnim ponudama, a ne administraciji, javite nam se.

Naučite pronaći turiste i raditi online rezervacije u 2 koraka 

Danas su svi na internetu. Vaši turisti, korisnici vaših usluga i oni koji će to tek postati, a tu ste i vi. I upravo sad, baš kao i vi, nešto klikaju i čitaju na internetu. Zamislite da je baš ono što sad čitaju i po čemu klikaju upravo vaša web stranica i ponude vaših turističkih usluga?

Ne bi li to bilo odlično? Normalno da bi. A kako ćete to postići?

Lako, u 2 jednostavna koraka:

 1. kliknite na BookIT
 2. prepustite nama svoje online poslovanje

BookIT je rezervacijski portal za turističke agencije koji olakšava poslovanje agencijama, pojedincima i svima koji se bave turizmom. BookIT je jednostavna platforma koja omogućuje minimalni utrošak vremena za rezervaciju i tako smanjuje nepotrebne obrade rezervacija putem e-maila i telefona, smanjuje troškove provizije i povećava vaše prodajne prilike.

Uz to, za vašu turističku agenciju, BookIT servisira i optimizira aktivnosti koje su potrebne da vaši budući gosti lakše pronađu vašu uslugu koja njima odgovara. Od SEO alata, obrade računa, upravljanja instant rezervacijama i analize, do načina plaćanja i ažuriranja kalendara – sve to možete imati u BookIT-u.

Stvarno nemate što izgubiti, provjerite nas na www.bookit.hr.

Omogućite naplaćivanje usluga i u kriptovalutama 

Prije nekih 10-ak godina pojavila se je prva crypto valuta, Bitcoin. U travnju 2010. godine cijena jednog Bitcoina iznosila je 0.003 dolara, dok je ovih dana cijena jednog Bitcoina preko 7000 dolara. Da ste prije 8 godina uložili 100 dolara u Bitcoin, danas biste bili multimilijunaš/ica. Imali biste svoju turističku agenciju koju biste vodili iz udobne ležaljke na nekoj dalekoj bijeloj plaži uz tirkizno more, a vaš uigrani tim stručnjaka vodio bi operativne poslove. Zvuči sjajno!

Da, ovakvi su scenariji itekako mogući uz crypto valute. Bitcoin, Etherium, Ripple… Danas crypto valuta ima puno više i potpuno su sigurne za online transakcije. Pa niti ne čudi da je sve više web stranica koje primaju crypto valutu kao valutu s kojom se može vršiti plaćanje.

Danas je sasvim prihvaćeno online bankarstvo, online plaćanje, online transakcija raznih valuta. Pa zašto opciju online plaćanja i vi ne biste imali u vašoj turističkoj agenciji?

Bez brige, uz nas u BookIT-u, osim online bookinga, imat ćete i mogućnost da vam korisnici plaćaju u kriptovalutama. Samo se sjetite poslati nam razglednicu s one bijele plaže uz tirkizno more!

Pročitajte savjete vlasnika turističkih agencija koji su prošli sve ovo 

Kad nešto započinjete, a niste još sigurni kako stvari funkcioniraju, najbolje je potražiti savjet onih koji su to već prošli.

Pitali smo za vas nekoliko vlasnika i voditelja turističkih agencija kako su se oni snalazili u ovoj šumi informacija kad su otvarali svoju tvrtku, koji su im koraci bili najkompleksniji, što bi promijenili da su onda znali sve što znaju danas, koriste li online booking platforme i servise i slično.

Published by BookIT

Tel +385 1 5810 109

book@bookit.hr

© 2023 BookIT – online Travel & Booking Software II All rights reserved

Powered by Informel

Cookie policy